Podsumowanie edycji 2022

70 uczestniczek, 5 prelekcji, 6 prelegentek, 8 partnerów – tak w liczbach wyglądał brunch jakościowy Automotive (z) kobiecą pasją, który odbył się początkiem czerwca na Zamku Topacz w Ślęzy.

We wtorek 7 czerwca 2022 r., dokładnie o godzinie 10:00, oficjalnie rozpoczął się brunch jakościowy Automotive (z) kobiecą pasją. Kolejną edycję tego wydarzenia, cieszącego się niezmiennie dużą popularnością wśród kobiet z branży motoryzacyjnej, otworzyła Beata Praszczyk, Dyrektor Departamentu QC PACT w firmie SQD Alliance. Ciekawy zakres merytoryczny, wyjątkowe miejsce spotkania i szereg dodatkowych atrakcji dla uczestniczek – tak w skrócie można opisać nasze spotkanie dedykowane kobietom, zasilającym na co dzień szeregi działów jakości (i nie tylko) w przemyśle automotive. Była to doskonała okazja do budowania i utrzymywania relacji, wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i networkingu.

Wykład inauguracyjny, w którym skoncentrowano się na nowościach w świecie jakości, poprowadziły Anna Niedźwiedzka-Kubieniec wraz z Martą Skalik. Marta w swoim wystąpieniu skupiła się na przekazaniu kluczowych informacji związanych z branżowymi nowościami wydawniczymi (m.in. o planach wydawniczych, najnowszych zatwierdzonych interpretacjach i często zadawanych pytaniach do IAFT). Anna z kolei omówiła w szczegółach najnowsze wymagania klientów oraz normatywne, dzieląc się wiedzą nt. źródeł tych wymogów oraz ich interpretacji. Podpowiedziała, na co zwrócić uwagę w świecie dynamicznie zmieniających się wymagań w aspekcie systemu zarządzania jakością. Kolejno opowiedziała o kłopotach z kompetencjami. Swoje rozważania opierała na sposobach zapewnienia niezbędnych kompetencji pracowników, na tym, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jak zadbać o wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich wymagań w oparciu o różne normatywne kryteria.

Kolejna prelekcja dotyczyła aspektu współpracy w czasie auditu auditora z auditowanym, ich relacji, problemów, jakie można napotkać w sytuacji przeprowadzania auditu z tych dwóch perspektyw, oddalonych od siebie jak dwa przeciwległe bieguny. Prelegentki przekonywały w czasie swojego wystąpienia, że prawdą jest, iż istnieje szansa na sukces w tym „starciu tytanów”, a ich wspólnej pracy przyświeca jeden, wspólny cel. Justyna Dąbrowska wraz z Agnieszką Hundert-Andrzejewską podpowiadały, na co zwraca uwagę auditor, podkreślały jak ważna jest skuteczna i przejrzysta komunikacja, jak przygotować się do auditu i co może być czynnikiem, który pogodzi te „dwa światy”. W czasie wykładu przytaczały wiele przykładów z rzeczywistych sytuacji auditowych.

Katarzyna Jarośka-Kurowska z kolei w swoim wystąpieniu poruszyła kwestię radzenia sobie w kulturze zdominowanej przez mężczyzn. Jej prelekcja była swoistym zaproszeniem do refleksji nad tym, jak to jest być sobą, kobietą w branży automotive. Podpowiadała, jak sprawić, aby mieć udane życie osobiste i odnieść sukces zawodowy jednocześnie. Jej prelekcja dotyczyła także zaszłości kulturowych, wielu ról, jakich w swoim życiu pełnią kobiety oraz wymagań stawianych poszczególnym z nich. Przekazała także zestaw informacji, które mogę pomóc w procesie wewnętrznego motywowania się, nawiązania dialogu wewnętrznego z samą sobą czy zarządzaniu czasem. Podkreślała, jak ważna jest zamiana negatywnego przekonania na pozytywne, określenie swoich ról zawodowych i osobistych, stworzenie listy celów i posiadanie grupy wsparcia w tym niełatwym procesie realizowaniu się jako kobieta na wielu płaszczyznach życia.

Ostatnia prelekcja, poprowadzona przez Beatę Praszczyk i Martę Skalik, dotyczyła rozwiązań, które jako firma SQD Alliance podpowiadamy w odpowiedzi na trudne tematy. Swoje wystąpienie rozpoczęły od wyjaśnienia, w jaki sposób jesteśmy jako firma umiejscowieni w procesie zarządzania kompetencjami pracowników organizacji, które wspieramy i dla których jesteśmy usługodawcami. Jednym z poruszanych zagadnień były nowoczesne metody nauczania, a konkretnie e-learning, oraz korzyści płynące z jego stosowania (tj. zapewnienie ciągłości biznesowej w czasie trwania procesu szkoleniowego czy też aktywizacja uczestników szkoleń). Przedstawiono także ofertę studiów podyplomowych, inne formy wsparcia poprzez możliwość udzielenia konsultacji lub przeprowadzenia auditu. Na koniec Beata zaprezentowała tematykę związaną z projektem Holistic change for managers jako narzędzia do radzenia sobie ze zmianami w kontekście umiejętnego zarządzania sobą i przystosowywania się do okoliczności przy jednoczesnym zachowaniu równowagi.

Brunch jakościowy Automotive (z) kobiecą pasją udowodnił, jak ważna jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami, zarówno w oparciu o praktykę i znajomość zagadnień prelegentów, jak i uczestniczek. Jest to ogromna szansa na znalezienie optymalnych rozwiązań dla poruszanych kwestii i budowanie społeczności kobiet w branży automotive, do czego zresztą uczestniczki zostały zachęcone. Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy poznać tyle pasjonatek motoryzacji i dziękujemy za aktywny udział uczestniczek brunchu, zapraszając jednocześnie do wystąpienia w roli prelegenta lub kobiety z pasją wykraczającą także poza ramy życia zawodowego w kolejnych edycjach tego wydarzenia.

Do wydarzenia pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zarejestruj się na naszej liście zainteresowanych, aby być pierwszą, która dowie się o niesamowitych wykładach, warsztatach i atrakcjach, które czekają na Ciebie podczas tegorocznego wydarzenia.

Dziękujemy

Rejestracja przebiegła pomyślnie.